Záverečná správa za školský rok 2016/2017  
Máme nové ihrisko - ĎAKUJEME