Schéma novej organizačnej štruktúry Nové Zoznam pomôcok 1. ročník (doc, pdf)
Záverečná správa za školský rok 2016/2017 Nové Zoznam pomôcok 2. ročník (doc, pdf)
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO Nové Zoznam pomôcok 3. ročník (doc, pdf)
  Nové Zoznam pomôcok 4. ročník (doc, pdf)

Nové Materské školy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas letných prázdnin (Oznam, Informovaný súhlas, Tabuľka)