Záverečná správa za školský rok 2017/2018 NOVÉ Školské stravovanie - zmeny od 1.4.2019