Deň  otvorených  dverí

Zápis do 1. ročníka

Zápis do MŠ

 
Schéma novej organizačnej štruktúry Nové Zoznamy pomôcok 1. ročník (doc, pdf)
Záverečná správa za školský rok 2016/2017 Nové Zoznamy pomôcok 2. ročník (doc, pdf)
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO Nové Zoznamy pomôcok 3. ročník (doc, pdf)
Tlačivo na poukázanie 2% z dane Nové Zoznamy pomôcok 4. ročník (doc, pdf)