Schéma novej organizačnej štruktúry Nové Zoznamy pomôcok 1. ročník (doc, pdf)
Záverečná správa za školský rok 2015/2016 Nové Zoznamy pomôcok 2. ročník (doc, pdf)
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO Nové Zoznamy pomôcok 3. ročník (doc, pdf)
Tlačivo na poukázanie 2% z dane Nové Zoznamy pomôcok 4. ročník (doc, pdf)