Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Česká 10 a jej dvoch elokovaných pracovísk – MŠ Rešetkova a MŠ Osadná sa uskutočňuje v rámci operačného programu bratislavský kraj formou ISRMO (Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí), v rámci ktorej Mestská časť Bratislava Nové Mesto získala na obnovu základných a materských škôl, verejných priestranstiev a komunitné centrum takmer 3,7 milióna eur. Škola i obe materské školy – MŠ Rešetkova a MŠ Osadná vďaka týmto úpravám výrazne ušetria na energiách a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na kvalitnejšie vzdelávanie.

V rámci rekonštrukcie sa uskutoční:

Obnova ZŠ Česká
- oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
- výmena okien, dvier, vonkajších parapetov (vo fasáde)
- vybudovanie bezbariérového vstupu - schodolez, oprava vonkajšieho schodiska
- kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
- oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
- oprava letnej terasy nad telocvičňou, zábradlia
- výmena klampiarskych výrobkov
- výmena svietidiel, nový bleskozvod
- búracie práce (podľa nutnosti)

Obnova MŠ Rešetkova
- oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
- výmena vonkajších parapetov okien
- kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
- oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
- oprava letnej terasy, zábradlia
- oprava, resp. výmena klampiarskych výrobkov
- výmena svietidiel, nový bleskozvod
- búracie práce (podľa nutnosti)

Obnova MŠ Osadná
- oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
- výmena vonkajších parapetov okien
- kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
- oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
- oprava balkónov, zábradlia
- oprava, resp. výmena klampiarskych výrobkov
- výmena svietidiel, nový bleskozvod
- búracie práce (podľa nutnosti)

Sadovnícke úpravy
Návrh sadovníckych úprav ZŠ na Českej ulici vyplýva zo znaleckých posudkov na základe ktorých bol zhodnotený stav drevín, ich životnosť a návrh opatrení. Vzhľadom na zlý zdravotný stav je nevyhnutné asanovať niekoľko stromov. V priestoroch MŠ na Rešetkovej ul. a MŠ na Osadnej ul. bude verejná zeleň taktiež rekultivovaná.
 

Rekonštrukcia ZŠ Česká 10

 

Rekonštrukcia MŠ Rešetkova

 

Rekonštrukcia MŠ Osadná