Vožné pracovné miesta

 

Základná škola s materskou školou Česká 10 v Bratislave prijme do pracovného pomeru s nástupom od 02.11.2020 HLAVNÚ  KUCHÁRKU do školskej jedálne v MŠ Rešetkova. 

Kontakt: jedalen@zsceska.sk     Tel.  44 37 39 41, 0902/225 165, 0911/225 165
 

Základná škola s materskou školou Česká 10 v Bratislave prijme do pracovného pomeru s nástupom od 02.11.2020 POMOCNÚ  SILU do školskej jedálne v MŠ Rešetkova. 

Kontakt: jedalen@zsceska.sk     Tel.  44 37 39 41, 0902/225 165, 0911/225 165