NOVÉ Zápisný lístok -ŠJ Česká 2020-2021
NOVÉ Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave
         Poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ
         Nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách
         Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020
         Postup pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty
         Angličtina START RIGHT - presun výučby na ONLINE ZŠ Česká