NOVÉ Poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ
NOVÉ Nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách
NOVÉ Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020
Aktualizované Postup pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty
NOVÉ Angličtina START RIGHT - presun výučby na ONLINE ZŠ Česká