POZOR, ZMENA! Zápis do prvého ročníka sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.
NOVÉ Nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách
NOVÉ Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020
Aktualizované Postup pri predĺžení žiadosti o ošetrovné (tzv. OČR-ku) po uplynutí 14 – dňovej lehoty
NOVÉ Angličtina START RIGHT - presun výučby na ONLINE ZŠ Česká